Doradztwo HR Kraków

Profesjonalne Doradztwo HR w Krakowie - StrefaHR

W sercu dynamicznego rynku biznesowego w Krakowie działam pod szyldem strefy HR, oferując profesjonalne doradztwo biznesowe i doradztwo związane z zarządzaniem ludźmi. Moją bazą jest kilkunastoletnie doświadczenie, pasja do pracy z ludźmi i układania procesów, a także indywidualne podejście, by tworzyć rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb klientów.

Dlaczego Wybrać StrefaHR?

StrefaHR nie stosuje jednakowego podejścia i tych samych rozwiązań dla wszystkich, nie każde narzędzie tak samo sprawdzi się w każdej organizacji i nie wszystkie procesy wyglądają podobnie. Nie mam gotowych szablonów, ale pracuję w taki sposób, by oferować rozwiązania celowane w potrzeby biznesu i ludzi, odpowiadające na aktualne oraz długofalowe potrzeby. To podejście pozwala na dostarczenie spersonalizowanych strategii HR, skrojonych na miarę potrzeb przedsiębiorstw.

Działam kompleksowo, a zakres usług obejmuje rekrutację, selekcję, onboarding, rozwój i szkolenia pracowników, oceny i cele pracowników i doradztwo strategiczne. W jednym miejscu przedsiębiorcy znajdą całościowe rozwiązania, eliminując potrzebę korzystania z wielu firm i doradztwa różnych konsultantów.

Nasze Usługi

Rekrutacja i Selekcja

Rekrutacja i selekcja pracowników są obecnie wyzwaniem dla większości firm, bez względu na wielkość zatrudnienia, branżę i ilość oferowanych benefitów. Jednocześnie nie każda firma posiada dział lub nawet osobę, która posiada odpowiednie umiejętności, by skutecznie pozyskiwać kandydatów, a także by weryfikować ich kompetencje. Szkolenia osób odpowiedzialnych za rozmowy z pracownikami i uczestnictwo doradcy w procesie rekrutacji podnosi skuteczność tego procesu i minimalizuje ryzyko popełnianych błędów, oszczędzając zarówno czas i pieniądze. Doradztwo HR pomaga przedsiębiorstwom zidentyfikować najważniejsze umiejętności i kompetencje potrzebne do realizacji celów biznesowych, a skuteczne rekrutowanie przekłada się na lepszą jakość zatrudnienia i osiągnięcie oczekiwanych wyników.

Rozwój i Szkolenia Pracowników

Szkolenie to nie tylko inwestycja w rozwój pracowników. To przede wszystkim inwestycja w rozwój firmy. Połączenie jednego i drugiego jest zatem idealnym rozwiązaniem, ponieważ łączy interesy wszystkich. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, szkolenia stają się nieodłącznym elementem strategicznego rozwoju firm. To nie tylko forma nauki, ale również narzędzie, które dostarcza firmie nowych kompetencji, umiejętności i adaptacyjności do zmieniających się warunków rynkowych. Szkolenia oferowane przeze mnie to szkolenia skoncentrowane na konkretnych umiejętnościach. To szkolenia HRowe takie, jak rekrutacja i selekcja pracowników, szkolenia związane z procesami HR, tłumaczące zawiłości procesów ułatwiających zarządzanie personelem. Ale to także szkolenia z facylitacji, która pomaga osiągać cele biznesowe na spotkaniach angażując 100% uczestników.

Doradztwo Strategiczne HR

StrefaHR wspiera firmy w opracowywaniu i wdrażaniu strategii HR. Nie jest to łatwy i intuicyjny proces, ale uporządkowanie go na początku działalności lub nawet w trakcie jej trwania, usprawnia pracę na wszystkich szczeblach organizacji, eksponuje kluczowe zadania i cele, wyjaśnia misję i wizję na kolejne lata, uszczegóławia role i zadania osób w organizacji.

Nasze Doświadczenie i Ekspertyza

Jestem doświadczoną specjalistką w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Moje wiedza to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Swoją przygodę z rekrutacją zaczęłam w 2007 roku, kiedy jako konsultantka w agencji rekrutacyjnej poszukiwałam pracowników dla klientów.
Były to głównie stanowiska wysokiego szczeble, a metodą której używałam był direct search, co oznacza, że kandydatów nie pozyskiwałam poprzez ogłoszenia o pracę, ale sama musiałam do nich dotrzeć. To metoda, która w obecnych czasach również sprawdza się najlepiej.

Przez następne lata rekrutowałam specjalistów, inżynierów i kierowników stosując bardzo różne metody ich poszukiwania, przetestowałam rozmaite scenariusze rozmów z kandydatami, włączając w nie testy psychometryczne, testy wiedzy i umiejętności, a także testy manualne. W swoim zawodowym życiu widziałam tysiące CV i każdego miesiąca miałam kilkadziesiąt rozmów z kandydatami.

Dla firm produkcyjnych tworzyłam testy manualne i przygotowywałam zadania sprawdzające kompetencje na stanowiskach specjalistycznych. Opracowałam i prowadziłam rozmowy typu assessment centre, które w bardzo dokładny i obiektywny sposób weryfikują doświadczenie i umiejętności kandydatów. 

Jestem także certyfikowaną Trenerką Biznesu i zajmuję się zawodowo szkoleniami, w tym także szkoleniami dotyczącymi całego procesu rekrutacyjnego. Uczę tego, w jaki sposób przygotowywać się do rozmów z kandydatami, jak prowadzić takie spotkania, jakie zadawać pytania, w jaki sposób weryfikować wiedzę i kompetencje. Pomagam zorganizować proces rekrutacyjny tak, by zniwelował możliwie największą liczbę błędów rekrutacyjnych i umożliwił zatrudnienie najlepszego pracownika.

Współpracowałam z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, gdzie prowadziłam zajęcia ‘Zarządzanie Karierą’, w trakcie których studenci planowali swojae ścieżki rozwoju. Od 5 lat prowadzę uczę studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jak wykorzystywać techniki facylitacyjne do pracy z grupą.

StrefaHR to nie agencja HR, to partner biznesowy, który zna tajniki sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zaufaj profesjonalnemu doradztwu HR i zdobądź przewagę konkurencyjną na rynku.

Napisz do nas!

  Czym jest doradztwo HR?

  Doradztwo HR odgrywa istotną, czasami wręcz kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pracownicy przyczyniają się do rozwoju, innowacji oraz osiągania celów organizacyjnych i są najbardziej strategicznym zasobem każdej firmy. Skuteczne zarządzanie ludźmi to nie tylko planowanie ich pracy i rozliczanie z wyznaczonych zadań. To przede wszystkim optymalne wykorzystanie ich potencjału. Ten pierwszy krok rozpoczyna się już w momencie poszukiwania najlepszych specjalistów na rynku pracy i obecnie jest dużym wyzwaniem, z którym mierzy się znaczna większość firm. Coraz mniej barier, większa otwartość na nowe rynki, rosnąca konkurencja powodują, że walka o pracownika jest coraz bardziej zacięta. Firmy, które potrafią przyciągać, zatrzymywać i rozwijać utalentowanych pracowników, zyskują przewagę. Doradztwo w tym zakresie to nie tylko wsparcie w szukaniu kandydatów i przygotowywanie ogłoszeń, to także tworzenie kompleksowej strategii rekrutacyjnej opartej o plany rozwoju firmy oraz budowanie atrakcyjnego środowiska pracy.

  Kolejny skutecznego zarządzanie personelem dotyczy umiejętności i kompetencji pracowników, a właściwie ich dopasowania do potrzeb firmy. Tylko w taki sposób minimalizujemy ryzyko występowania błędów rekrutacyjnych i marnowania zasobów, a zwiększamy efektywność, by w konsekwencji polepszyć wyniki biznesowe. Zarządzanie personelem to nie tylko doglądanie bieżących działań i kontrolowanie ich realizacji. To także dbanie o ludzi, oferowanie programów szkoleniowych, podnoszenie ich kwalifikacji. Ten wpływ na rozwój pracowników pomaga utrzymać konkurencyjność w otoczeniu biznesowym.

  Doradztwo HR oferuje także wsparcie przy wdrażaniu nowego pracownika. Pierwsze tygodnie są kluczowe i decydują o tym, czy pracownik będzie chciał zostać w organizacji na dłużej, czy poczuje się zmotywowany i związany z firmą oraz czy będzie chciał polecać ją innym osobom, jako dobre miejsce pracy.

  Zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani i pracują efektywniej. Aby stworzyć warunki pracy sprzyjające motywacji potrzeba czasu i pracy osób różnych stanowiskach, ale efekt przekłada się na wyższą skuteczność całego zespołu. Pozytywna kultura organizacyjna sprzyja współpracy, zaangażowaniu pracowników i budowaniu silnej tożsamości firmy.

  Doradztwo HR obejmuje również systemy oceny pracowników i zarządzanie ich wydajnością. Jasne cele, regularna komunikacja i konstruktywna opinia pomagają pracownikom skoncentrować się na kluczowych zadaniach.

  Właściciele firm i dyrektorzy oddziałów lub departamentów koncentrują się na celach i zadaniach strategicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub jego części. Profesjonalne doradztwo HR pomaga przedsiębiorstwom rozumieć, że pracownicy są kluczowym aktywem strategicznym, a dzięki znajomości procesów potrafią dobrać właściwe narzędzia, osiągnąć konkurencyjność na rynku poprzez zdolność do przyciągania, rozwijania i zatrzymywania najlepszych talentów.

  Skuteczne zarządzanie ludźmi polega na wyznaczeniu odpowiednich ścieżek działania, a także na ich sprawdzaniu i w razie potrzeby modyfikowaniu tak, by przynosiły jak najwięcej korzyści dla przedsiębiorstwa. Dlatego zarządza się także wydajnością opierając się na jasnych celach, regularnej komunikacji i skoncentrowanej ocenie osiągnięć. Doradztwo HR wspiera w opracowywaniu systemów oceny pracowników, identyfikacji obszarów do poprawy oraz budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami a przełożonymi.

  Zarzadzanie personelem jest trudne i nie unikniemy przeszkód, jakie pojawiają się także w innych firmach. Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione, ale zarządzanie nimi skutecznie może znacznie zminimalizować ich negatywne skutki. Dzięki narzędziom do rozwiązywania konfliktów i mediacji można sprawnie utrzymać zdrowe środowisko pracy.

  W sumie, profesjonalne doradztwo HR jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, wspierającym rozwój, efektywność i zgodność z najnowszymi trendami w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.