Freelancer HR Kraków

Freelancer HR w Krakowie - Kompleksowe Usługi HR

Korzystanie z usług freelancera HR to strategiczna decyzja, która może przynieść wiele korzyści dla każdej firmy. Korzystamy z usług firm zewnętrznych w zakresie kadrowym, płacowym, księgowym i innych, zapominając jak wielki potencjach mamy w naszych zespołach i jak ciężko teraz nie tylko pozyskiwać nowych pracowników, ale zarządzać nimi utrzymując ich wysoką efektywność. Indywidualne podejście, elastyczność, doświadczenie w różnych branżach i oszczędność zasobów finansowych to tylko niektóre z argumentów, które przemawiają za wyborem usług zewnętrznego doradcy HR. Współpraca z taką osobą pozwala skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, dostosowując strategię do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych.

Dlaczego Wybrać Freelancera HR?

Wybór freelancera HR ma szereg korzyści. Taki zewnętrzny doradca oferuje elastyczność, umożliwiając dostosowanie zakresu usług do bieżących potrzeb firmy. Istnieje możliwość ustalenie ilości zadań i monitorowania ich realizacji oraz przebiegu. Zatrudnienie osoby na etat lub korzystanie z gotowych usług HR może wiązać się z ograniczeniami i sztywnymi ramami. Freelancer HR oferuje elastyczność w dostosowywaniu zakresu usług do bieżących potrzeb firmy. To umożliwia efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi bez konieczności utrzymywania stałego zatrudnienia. Klient płaci tylko za konkretne usługi, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z etatem, ubezpieczeniem czy benefitami pracowniczymi.

Spojrzenie doradcy spoza organizacji jest wartościowe także dlatego, że wykorzystując moje doświadczenie i wiedzę w pracy w różnych firmach, potrafię zidentyfikować obszary wymagające poprawy, a także wykorzystać potencjał rozwojowy. To obiektywne spojrzenie pozwala skutecznie zarządzać zmianami i kierować działaniami w te elementy, które wymagają poprawy.  

Korzystając z usług freelancera HR, firma może skoncentrować się na swoich głównych celach biznesowych, pozostawiając zarządzanie personelem profesjonaliście. To umożliwia właścicielom, managerom i zespołom skupienie się na rozwoju firmy, bez konieczności angażowania zasobów w obszary HR

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, freelancer HR to kluczowy partner dla firm, które pragną efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi. StrefaHR to nie tylko wiedza HR, ale również gwarancja kompleksowego wsparcia w dziedzinie zarządzania personelem i organizacji. Wybór freelancera HR to inwestycja w rozwój firmy, która umożliwia skupienie się na kluczowych celach biznesowych, mając pewność, że zarządzanie zasobami ludzkimi jest w rękach doświadczonego specjalisty.

Nasze Usługi

Rekrutacja i Dobór Personelu

Przygotowuję kadrę managerską. właścicieli firm i osoby odpowiedzialne za rozmowy z kandydatami do przeprowadzania procesów rekrutacyjnych. Skuteczna rekrutacja zaczyna się na długo przed samą rozmową, a prawidłowe ułożenie tego procesu i przygotowanie personelu do jego przeprowadzenia zwiększają szanse na jego powodzenie. Szkolę specjalistów HR oraz liderów, którzy zatrudniają pracowników do swoich zespołów oraz uczestniczę w rekrutacjach do firm. Ten kluczowy proces, jeśli jest źle poprowadzony bywa nie tylko czasochłonny, ale także bardzo kosztowny.

Rozwój i Szkolenia Pracowników

Przez wiele lat przygotowywałam plany szkoleniowo-rozwojowe dla pracowników dużych, kilkuset osobowych organizacji. Obecnie poprzez specjalnie dopasowane wielopłaszczyznowe programy, wspieram firmy w podnoszeniu kwalifikacji zespołu, a w konsekwencji rozwoju organizacji. Pomagam tworzyć plany i budżety, opierając je na analizie potrzeb organizacji i liderów działów. Programy szkoleniowe obejmują zarówno szkolenia miękkie, specjalistyczne, jak i obowiązkowe, zawierają zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne wraz z listą rekomendowanych firm.

Doradztwo Strategiczne w HR

Moją rolą jest także doradztwo strategiczne w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. To kluczowy element, który pomaga firmom osiągnąć długofalowe cele biznesowe. Obejmuje analizę sytuacji przedsiębiorstwa, wyznaczanie celów, wizji i misji, a jeśli są już określone, ich weryfikacja i ewentualna modyfikacja. Doradztwo strategiczne HR koncentruje się nie tylko na pracownikach, ale także na zadaniach, jakie firma stawia przed nimi, a ich określenie i zaplanowanie jest punktem wyjściowym doradztwa. Doradztwo strategiczne HR to długofalowy proces, a jego efekty wymagają nieustannego monitorowania i weryfikowania wyników. Rzadko w organizacji jest osoba, która może zająć się kontrolowaniem tego procesu, a freelancer może elastycznie dopasowywać się do ustalonego planu i potrzeb organizacji, by w jak najlepszy sposób zaopiekować się tym procesem.

O Nas

StrefaHR to Twoje źródło wiedzy HR w Krakowie. Firma reprezentowana przez doświadczonego freelancera HR, Annę Bednarz, oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Rozpoczynając od audytu HR, modyfikacji i wdrażania procesów HRowych w organizacji, poprzez rekrutację, rozwój pracowników, szkolenia wewnętrzne, na analizie efektywności pracowników kończąc. Dostarczam indywidualnie dopasowane rozwiązania, które pomagają firmom osiągnąć ich cele biznesowe. 

Moje doświadczenie to kilkanaście lat pracy dla dużych międzynarodowych korporacji jako specjalista HR i HR Business Partner, a także jako konsultant oraz szkoleniowiec. Pracowałam dla różnych branż i sektorów, zarówno dla firm produkcyjnych, jak i usługowych, marketingowych, finansowych oraz IT. . Moja rozległa ścieżka zawodowa sprawia, że bardzo dobrze rozumiem potrzeby biznesu i potrafię połączyć je z oczekiwaniami pracowników i kadry zarządzającej. Pracując w różnych środowiskach i otoczeniu biznesowym, a także w trudnych warunkach rynkowych potrafię reagować na zmiany i tworzyć dopasowaną strategię.

Ukończyłam studia o kierunku Zarządzanie Produkcją na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dlatego praca w środowiskach inżynieryjnych, produkcyjnych oraz R&D jest dla mnie świetną okazją do połączenia wiedzy z praktyką. Znajomość procesów technologicznych i specyfiki przemysłu ułatwia mi pracę dla tego typu przedsiębiorstw. Przez wiele lat prowadziłam rekrutacje masowe pracowników najniższego szczebla, tworzyłam testy manualne i kwalifikacyjne dla pracowników produkcyjnych, a także szkoliłam ich wg metody Training Withing Industry, która zwiększa efektywność szkoleń i przyspiesza czas wdrożenia operatorów na nowe stanowiska.

By jeszcze lepiej rozwijać pracowników i przedsiębiorstwa ukończyłam studia podyplomowe: Trener Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie i od 2010 roku prowadzę szkolenia umiejętności miękkich. Z kolei Szkoła Facylitatorów we Wszechnicy UJ umożliwiła mi zdobycie wiedzy i uzupełnienie mojej pracy o kolejne umiejętności i tak od 2018 roku nie tylko sama prowadzę spotkania grupowe, ale także szkolę innych z tego, w jaki sposób pracować z grupami, by jeszcze lepiej i szybciej osiągać cele. Swoim doświadczeniem facylitacyjnym dzielę się także od 5 lat ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyż w Instytucie Socjologii prowadzę praktyczne zajęcia z technik facylitacyjnych.

Napisz do nas!